CSI Sari-Sari Store Fair 2018


Mga ka – CSI, Tara na at mamili na ng samut-saring dekalidad na produkto mula sa 100+ brand na kasama sa ating CSI 12th Sari-Sari Store Fair. Mula Oktobre 18 – 21, 9 am – 7pm, Jimmy L. Fernandez Center – CSI Stadia, Lucao District, Dagupan City. See you there! #CSI2thSariSariStoreFair2018 #csimalls